Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
Beli Tiket
Beli Tiket
Beli Tiket
Tempah sekarang dan lihat tawaran terkini kami!

Ocean FasTrack: Baris Beratur Lebih Pendek, Lebih Seronok!

Dengan Ocean FasTrack, anda boleh menikmati akses keutamaan bagi tunggangan dan tarikan tertentu yang disenaraikan di bawah, satu akses keutamaan dibenarkan bagi setiap tunggangan dan tarikan:
 
  Ocean FasTrack (Standard) Ocean FasTrack (Pro)
Harga HK$320* HK$580*
Kelayakan 7 akses keutamaan dari tunggangan dan tarikan tertentu Semua akses keutamaan dari tunggangan dan tarikan tertentu (termasuk The Flash dan Bumper Blaster)
*Harga yang sama bagi dewasa dan kanak-kanak

Tarikan dan Tunggangan Tertentu - The Waterfront

 1. Cable Car (Perjalanan Satu kali)
 2. Ocean Express (Perjalanan Satu Kali)
 3. Merry-Go-Round
 4. The Grand Aquarium

Tunggangan dan Tarikan Tertentu - The Summit

 1. Cable Car (Perjalanan Satu Kali)
 2. Ocean Express (Perjalanan Satu Kali)
 3. Arctic Blast
 4. Ferris Wheel
 5. Hair Raiser
 6. Ocean Park Tower
 7. Shark Mystique
 8. South Pole Spectacular
 9. The Rapids
 10. Wild Twister
 11. The Flash^
 12. Bumper Blaster^
^Eksklusif untuk Ocean FasTrack (Pro)

Terma dan Syarat:

 • "Ocean FastTrack" adalah perkhidmatan bercaj bagi tetamu-tetamu Ocean Park. Harga ini tidak termasuk tiket masuk Ocean Park.
 • "Ocean FasTrack (Standard)" dibenarkan mempunyai akses keutamaan sehingga maksimum 7 tunggangan dan tarikan dari senarai di atas dengan kurang masa beratur, tertakluk kepada hanya satu orang tetamu dibenarkan bagi setiap akses keutamaan pada tunggangan dan tarikan berbeza.
 • "Ocean FasTrack (Pro)" dibenarkan untuk mempunyai akses kepada semua tunggangan dan tarikan dari senarai di atas termasuk The Flash dan Bumper Blaster dengan kurang masa beratur, tertakluk kepada hanya satu orang tetamu dibenarkan bagi setiap akses keutamaan pada tunggangan dan tarikan berbeza.
 • Pemegang Premium Pass yang menikmati perkhidmatan Ocean FasTrack akan mempunyai akses kepada semua tunggangan dan tarikan setiap hari. Pemegang Ocean FasTrack dibenarkan untuk mempunyai semua akses keutamaan dari senarai termasuk The Flash dan Bumper Blaster dengan kurang masa beratur, tertakluk kepada hanya satu orang tetamu dibenarkan bagi setiap akses keutamaan pada tunggangan dan tarikan berbeza.
 • Pihak Taman berhak untuk menutup mana-mana tunggangan atau tarikan yang disenaraikan bagi tujuan penyelenggaraan atau apa-apa sebab lain tanpa makluman terlebih dahulu. Bagi jadual penyelenggaraan terkini, sila klik di sini atau rujuk pada papan tanda di lokasi.
 • Ocean FasTrack hanya sah pada tarikh yang dicetak pada tiket masuk dan ia tidak boleh dipulangkan semula.
 • Tunggangan/tarikan mungkin mempunyai had berbeza dari segi umur, tinggi atau penggunaan. Para tetamu wajib mematuhi setiap Peraturan-Peraturan bagi tunggangan/tarikan.
 • Pihak Taman berhak untuk mengubah Terma dan Syarat dan/atau menamatkan Ocean FasTrack pada bila-bila masa tanpa makluman terlebih dahulu.
 • Jika terdapat konflik, keputusan pihak Taman adalah muktamad.