Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
Semua yang anda perlukan untuk perjalanan yang menyeronokkan ke Ocean Park.

Liputan Wi-Fi Percuma

Liputan Wi-Fi percuma kini tersedia! Anda kini boleh menyambung ke Internet di Ocean Park. Untuk log masuk, hanya hidupkan fungsi Wi-Fi pada telefon pintar atau peranti anda, dan pilih salah satu rangkaian di bawah untuk menikmati kemudahan perkhidmatan Wi-Fi percuma tanpa had.

Rangkaian Wi-Fi rasmi Ocean Park:

  • WiFi Percuma OceanPark
  • WiFi Percuma OceanPark Disulitkan
  • Wi-Fi.HK melalui OP*

*30 minit penggunaan Wi-Fi setiap hari