Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
โปรแกรมด้านการศึกษา (จีนแผ่นดินใหญ่และนักเรียนต่างชาติ)
โปรแกรมด้านการศึกษา (จีนแผ่นดินใหญ่และนักเรียนต่างชาติ)
โปรแกรมด้านการศึกษา (จีนแผ่นดินใหญ่และนักเรียนต่างชาติ)
สนุกสนานกับการเรียนรู้ในธรรมชาติ!

โปรแกรมด้านการศึกษา (จีนแผ่นดินใหญ่และนักเรียนต่างชาติ)

  โปรแกรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี)

  โอเชี่ยน ดิสคัฟเวอรี่ (จูเนียร์)

  • เยี่ยมชมการจัดการแสดง “ชาร์กมีสติค” และ “ซี เจลลี่ สเปคตาคูลาร์” เพื่อเรียนรู้และเปรียบเทียบโครงสร้างทางสรีรวิทยาของฉลามและแมงกะพรุนทะเล
  • สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของฉลามและแมงกะพรุนทะเลผ่านการเล่นเกมแบบกลุ่ม
  • เข้าใจความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างสัตว์ทะเลในระบบสายใยอาหาร

  เรนฟอเรสต์แอนด์โพลาร์ดิสคัฟเวอรี่ (จูเนียร์)

  • เยี่ยมชมการจัดการแสดง “เรนฟอเรสต์” และ “โพลาร์ แอดเวนเจอร์” เพื่อเรียนรู้ความสามารถเฉพาะตัวของสัตว์ต่าง ๆ
  • ค้นหาคำตอบของความสัมพันธ์ระหว่างป่าฝน พื้นที่ขั้วโลก และมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพผ่านเกมแบบอินเตอร์แอคทีฟ
  • สำรวจและชื่นชมความสามารถพิเศษของสัตว์ชนิดอื่น ๆ ตลอดจนเข้าใจบทบาทที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกไม่สามารถแทนที่กันได้

  ไรด์ส ดิสคัฟเวอรี่ (จูเนียร์)

  • สำรวจการใช้เครื่องจักรอย่างง่ายและพลังงานไฮดรอลิกในสิ่งอำนวยความสะดวกของสวนสนุก
  • เผยให้เห็นการออกแบบของ “ฟร็อก ฮ็อปเปอร์”และสัมผัสประสบการณ์ด้วยการนั่ง
  • สร้างเกมแบบซุ้มเกมที่น่าตื่นเต้นของคุณเองโดยใช้เครื่องจักรแบบง่าย ๆ
  โปรแกรม ความสามารถในการรองรับของโปรแก โปรแกรม
  (นักเรียน นักศึกษา)
  เวลา* สถานที่
  โอเชี่ยน ดิสคัฟเวอรี่ (จูเนียร์) 15 - 30 10.30 น.-12.00 น. / 14.00 น.-15.30 น. Summit#
  เรนฟอเรสต์แอนด์โพลาร์ดิสคัฟเวอรี่ (จูเนียร์) 15 - 30 10.30 น.-12.00 น. / 14.00 น.-15.30 น. Summit#
  ไรด์ส ดิสคัฟเวอรี่ (จูเนียร์) 15 - 30 10.30 น.-12.00 น. / 14.00 น.-15.30 น. Summit#

  #เวลาเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างทางเข้าหลัก Ocean Park และ Summit ใช้เวลาประมาณ 45 นาที กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ตามโปรแกรมและเดินทางกลับจาก Ocean Park

    ค่าธรรมเนียมของโปรแกรมˇ
  นักเรียน นักศึกษา (ต่อคน) HK$305
  ครู (ต่อคน) HK$260

  ˇรวมโปรแกรมด้านการศึกษาและการเยี่ยมชมสวนสนุกด้วยตนเอง

  Ocean Park จะออกบัตรฟรีให้กับครู 1 ใบสำหรับบัตรนักเรียนทุก ๆ 10 ใบที่ทำการซื้อต่อหนึ่งกลุ่ม เพื่อให้ครูสามารถติดตามนักเรียนไปยังห้องเรียนได้ มีค่าธรรมเนียมโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับครูที่ติดตามเพิ่มเติมเพื่อเข้าสวนสนุก นักเรียนไม่สามารถใช้บัตรฟรีสำหรับครูได้ และรวมถึงในทางกลับกัน

  ค่าธรรมเนียมของโปรแกรมใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

  โปรแกรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อายุ 12-17 ปี)

  โอเชี่ยน ดิสคัฟเวอรี่ (ซีเนียร์)

  • เยี่ยมชมการจัดการแสดง “ชาร์กมีสติค”เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างทางสรีรวิทยาและทักษะการเอาชีวิตรอดของสัตว์ทะเล
  • สำรวจความน่าประทับใจของปลาฉลามและทำความเข้าใจแนวคิดของการประมงแบบยั่งยืน
  • เรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและจัดทำวิดีโอสั้น ๆ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

  เรนฟอเรสต์แอนด์โพลาร์ดิสคัฟเวอรี่ (ซีเนียร์)

  • เยี่ยมชมการจัดการแสดง “เรนฟอเรสต์” และ “โพลาร์ แอดเวนเจอร์” เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์
  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านเกมแบบอินเตอร์แอคทีฟ
  • สำรวจผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ต่อป่าฝนเขตร้อนและขั้วโลก พร้อมเสนอแผนการดำรงชีวิตแบบคาร์บอนต่ำเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

  ไรด์ส ดิสคัฟเวอรี่ (ซีเนียร์)

  • เปรียบเทียบและตรวจสอบองค์ประกอบของรถไฟเหาะชนิดต่าง ๆ ในสวนสนุก
  • ขึ้น “แฮร์เรสเซอร์” เพื่อสัมผัสประสบการณ์ด้านการออกแบบ
  • สร้างและทดสอบรถไฟเหาะของคุณเองตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
  โปรแกรม ความสามารถในการรองรับของโปรแกรม
  (นักเรียน นักศึกษา)
  เวลา* สถานที่
  โอเชี่ยน ดิสคัฟเวอรี่ (ซีเนียร์) 15 - 30 10.30 น.-12.00 น. / 14.00 น.-15.30 น. Summit#
  เรนฟอเรสต์แอนด์โพลาร์ดิสคัฟเวอรี่ (ซีเนียร์) 15 - 30 10.30 น.-12.00 น. / 14.00 น.-15.30 น. Summit#
  ไรด์ส ดิสคัฟเวอรี่ (ซีเนียร์) 15 - 30 10.30 น.-12.00 น. / 14.00 น.-15.30 น. Summit#

  #เวลาเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างทางเข้าหลัก Ocean Park และ Summit ใช้เวลาประมาณ 45 นาที โปรดเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ตามโปรแกรมและเดินทางกลับจาก Ocean Park

    ค่าธรรมเนียมของโปรแกรมˇ
  นักเรียน นักศึกษา (ต่อคน) HK$370
  ครู (ต่อคน) HK$260

  ˇรวมโปรแกรมด้านการศึกษาและการเยี่ยมชมสวนสนุกด้วยตนเอง

  Ocean Park จะออกบัตรฟรีให้กับครู 1 ใบสำหรับบัตรนักเรียนทุก ๆ 10 ใบที่ทำการซื้อต่อหนึ่งกลุ่ม เพื่อให้ครูสามารถติดตามนักเรียนไปยังห้องเรียนได้ มีค่าธรรมเนียมโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับครูที่ติดตามเพิ่มเติมเพื่อเข้าสวนสนุก นักเรียนไม่สามารถใช้บัตรฟรีสำหรับครูได้ และรวมถึงในทางกลับกัน

  ค่าธรรมเนียมของโปรแกรมใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

  Frequently Asked Questions