Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
เกี่ยวกับ Ocean Park Academy Hong Kong
เกี่ยวกับ Ocean Park Academy Hong Kong
เกี่ยวกับ Ocean Park Academy Hong Kong
THRILL OF DISCOVERY

เกี่ยวกับ Ocean Park Academy Hong Kong

Ocean Park Academy Hong Kong (OPAHK) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อนำเสนอโปรแกรมด้านการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายของ Ocean Park เรามุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดตลอดชีวิต ซึ่งนักเรียนทุกวัยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ได้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน

rV6VXzZkhZ4
XNDMzNDIzNjg4OA
Life-wide Learning Activity Overview
Life-wide Learning Activity Overview

ความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานครู

Ocean Park Academy Hong Kong (OPAHK) รับหน้าที่ด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษาที่ Ocean Park เรามุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายภายในสวนสนุกเพื่อให้ครูและนักเรียนมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการได้สัมผัสประสบการณ์จริงในชีวิต

เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในสวนสนุกให้ได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียน จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานครูขึ้นมา นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะทำงานครู ทางคณะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ OPAHK โดยมอบแนวคิดและความคิดเห็นระดับมืออาชีพเกี่ยวกับกิจกรรมและสื่อการสอนในปัจจุบันและอนาคตของเรา

สมาชิกของคณะทำงานครู ได้แก่ ครูใหญ่หรือครูปัจจุบันที่ทำงานในโรงเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีการจัดการประชุม การรวมกลุ่ม และการเยี่ยมชมฟรีที่ Ocean Park เพื่อหารือและสำรวจว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรของสวนสนุกให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนได้อย่างไร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนในการส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของ OPAHK

    Frequently Asked Questions