Water World
Water World Ocean Park Hong Kong

ทางเข้าสถานที่จอดรถ

มีสถานที่จอดรถบริการที่ทางเข้าหลัก สถานที่จอดรถเปิดตลอด 24 ชม. ค่าจอดรถสำหรับหนึ่งวันจะคำนวณจนถึงเวลา 00.00 น. ของวันเดียวกัน หากผู้เข้าชมรับรถและออกเดินทางออกหลังเวลา 00.00 น. ของวันแรก จะถูกเรียกเก็บรวมกับค่าจอดรถในวันที่สอง สำหรับแขกของโรงแรมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของสวนสนุก ที่ต้องการใช้บริการสถานที่จอดรถของเราเป็นเวลาสองวันติดต่อกันโดยไม่ได้ออกจากสถานที่จอดรถในช่วงเวลาที่จอดรถ ต้องทำการจองล่วงหน้าทางออนไลน์สำหรับวันแรกเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์มีดังนี้
วัน ค่าจอดรถ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่ใช่วันที่มีการใช้บริการมาก) HK$ 25 ต่อชั่วโมง สูงสุด HK$ 150 ต่อวัน
วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่มีการใช้บริการสูง HK$ 40 ต่อชั่วโมง สูงสุด HK$ 200 ต่อวัน
เพื่อความสะดวกของผู้เข้าพักที่วางแผนจะขับรถมาสวนสนุก เรามีการเปิดตัวบริการจองสถานที่จอดรถล่วงหน้าทางออนไลน์แล้ว โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

โปรดทราบว่าวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นวันที่มีที่จอดรถมากที่สุด

สำหรับรถโค้ช อัตราค่าบริการคือ HK$ 50 ต่อชั่วโมงหรือค่าบริการนี้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่นจอดได้สูงสุด 2 ชั่วโมง ค่าบริการแบบคงที่ HK$ 140 สำหรับการจอดรถเกิน 2 ชั่วโมง สำหรับรถโค้ชแต่ละคันอนุญาตให้จอดรับ-ส่งฟรี 15 นาที

การเดินทางมาที่สวนสนุกโดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะมีความสะดวกมาก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โปรดพิจารณาเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ