Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
ซื้อบัตร
ซื้อบัตร
ซื้อบัตร
จองตอนนี้และดูข้อเสนอล่าสุดของเรา!

InFUNity Entry Pass

InFUNity Entry Pass กลับมาแล้ว ให้คุณเข้าสวนสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่วันที่ซื้อบัตรจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25661 คุณสามารถฉลองเทศกาลอีสเตอร์และฤดูร้อน2 ของคุณเพื่อให้เป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะวิเศษ! ไม่เพียงแค่เข้า Ocean Park กี่ครั้งก็ได้เท่าที่คุณอยากจะลองท้าทายกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวและใกล้ชิดกับเหล่าเพื่อนสัตว์ที่น่ารักเท่านั้น แต่คุณยังสามารถพาสุนัขตัวโปรดของคุณมาที่สวนสนุกในวันที่เลือกไว้ได้อีกด้วย! ด้วยบัตรเข้าสวนสนุกนี้ คุณจะได้รับของรางวัลต้อนรับและข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก – การเดินทางที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่มีขีดจำกัดของคุณ!

จากนี้ไปผู้ถือบัตร InFUNity Entry Pass ปัจจุบัน3 และสมาชิก SmartFun ที่มีสิทธิ์ได้รับ SmartFun Annual Pass4จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15% ในการต่ออายุบัตรของคุณในช่วงที่บัตรของคุณยังมีอายุการใช้งานอยู่หรือภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันหมดอายุ

คว้าโอกาสในการได้รับบัตรใหม่ที่สุดคุ้มค่าและสิทธิพิเศษมากมายนี้เอาไว้ เพื่อการเดินทางที่น่าประทับใจ ทั้งหมดนี้อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้ว!

InFUNity Entry Pass - ประเภทของบัตร

ราคาปกติ

ราคาที่ลดแล้วสำหรับการต่ออายุ*

ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)

HK$698

HK$593

นักเรียน นักศึกษา (นักเรียนนักศึกษาเต็มเวลา อายุมากกว่า 12 ปี)

HK$593

HK$504

เด็ก (อายุ 3 ถึง 11 ปี)

HK$488

HK$414


1 เข้า Ocean Park ได้ไม่จำกัดในวันเปิดทำการตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นวันที่สวนสนุกปิดทำการ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Ocean Park) วันเข้าใช้บริการสวนสนุกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามเงื่อนไขของสวนสนุก รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บัตร InFUNity Entry Pass
2 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลที่กำหนด
3 บัตร InFUNity Entry Pass ปัจจุบัน หมายถึง บัตร InFUNity Entry Pass ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
4 บัตร SmartFun Annual Pass ที่กำหนด หมายถึง บัตร SmartFun Annual Pass ปัจจุบัน คุณสามารถต่ออายุบัตรของคุณได้ในระหว่างที่บัตรของคุณยังมีอายุการใช้งานอยู่หรือภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันหมดอายุ

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตร InFUNity Entry Pass สามารถสนุกได้มากขึ้น รวมทั้งข้อเสนอด้านล่างด้วย!

ข้อเสนอต้อนรับในสวนสนุกที่น่าตื่นเต้น

ข้อเสนอที่กำลังดำเนินการอยู่และข้อเสนออย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บัตร InFUNity Entry Pass

 1. ผู้ถือบัตร InFUNity Entry Pass สามารถเข้าใช้บริการ Ocean Park ได้ไม่จำกัดในช่วงเวลาทำการของวันที่เข้าใช้บริการตลอดช่วงระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นวันที่สวนสนุกปิดทำการ Ocean Park อาจเปลี่ยนแปลงวันเข้าสวนสนุกหรือเวลาเปิดทำการ การปิดสวนสนุกหรือการระงับการเล่นเครื่องเล่นหรือการปิดเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทำการซ่อมแซม การซ่อมบำรุง หรืออันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวนหรือเหตุผลอื่นๆ ตามเงื่อนไขของการขาย ทางสวนสนุกจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวนสำหรับบัตร InFUNity Entry Pass Use ที่ผู้ใช้บริการซื้อ ในกรณีที่มีการร้องขออันเป็นผลมาจากการระงับ การปิดเครื่องเล่นดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงวันทำการ เวลาเปิดทำการ หรือการปิดสวนสนุก ในระหว่างช่วงที่มีการดำเนินนโยบายควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการสวนสนุก ผู้ใช้บริการทุกคน (รวมถึงผู้ถือบัตร InFUNity Entry Pass) ต้องทำการจองออนไลน์ก่อนเข้าใช้บริการ การจองจะดำเนินการตามลำดับก่อนหลัง ผู้ถือบัตร InFUNity Entry Pass จะต้องแสดงคิวอาร์โค้ดของการจอง, InFUNity Entry Pass และเอกสารระบุตัวตนเพื่อเข้าสวนสนุก
 2. Adult InFUNity Entry Pass: สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 3. Child InFUNity Entry Pass: สำหรับผู้ที่มีอายุ 3 ถึง 11 ปี (ผู้ถือบัตร Child InFUNity Entry Pass จะต้องมากับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)
 4. Student InFUNity Entry Pass: สำหรับนักเรียน นักศึกษาเต็มเวลา ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 5. ผู้ถือบัตร InFUNity Entry Pass จะต้องแสดงบัตรพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเมื่อเข้าสวนสนุก มิฉะนั้น Ocean Park สามารถปฏิเสธการเข้าสวนสนุกได้ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ Ocean Park ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. นอกจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารระบุตัวตนแล้ว ผู้ถือบัตร Student InFUNity Entry Pass ยังต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาเต็มเวลา หรือคู่มือนักเรียน นักศึกษาเต็มเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเมื่อเข้าสวนสนุก มิฉะนั้น Ocean Park สามารถปฏิเสธการเข้าสวนสนุกได้ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ Ocean Park ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผู้ใช้บริการที่รู้สึกไม่สบายหรือแสดงอาการของโควิด - 19 เช่น มีไข้ (>=38°C) ไอ เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก ควรอยู่บ้านและปรึกษาแพทย์ทันที Ocean Park มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธผู้ที่มีอาการป่วยในการเข้าใช้บริการ
 8. ผู้ใช้บริการควรอยู่บ้านและเปลี่ยนวันเวลาการเข้าใช้บริการสวนสนุก หากมีครอบครัวหรือมีสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหรือแสดงอาการของโควิด - 19
 9. บัตร InFUNity Entry Pass ไม่สามารถใช้กับงานเช่าเหมา งานเลี้ยงแต่งงาน งานเช่าเหมาตอนเย็น กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องชำระเงินอื่นๆ ในสวนสนุก
 10. InFUNity Entry Pass ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ได้ Ocean Park ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรประจำตัวหรือเอกสารระบุตัวตนของผู้ถือบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เช่นเดียวกับสิทธิ์ในการยึดบัตรหากมีการละเมิดกฎนี้
 11. บัตรที่สูญหายหรือชำรุดสามารถเปลี่ยนใหม่ได้โดยมีค่าธรรมเนียม HK$ 50 ต่อการเปลี่ยนบัตรใหม่
 12. ในกรณีที่คุณทำบัตรหา โปรดแจ้ง Ocean Park ทันที
 13. การชำระเงินสำหรับ InFUNity Entry Pass ไม่สามารถคืนเงินได้ Ocean Park ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอายุการใช้งานของบัตรได้ทุกเมื่อ และในกรณีนี้อาจมีการคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนจากจำนวนเงินจริงที่จ่ายให้แก่ผู้ถือบัตร
 14. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎความปลอดภัย กฎและข้อบังคับของ Ocean Park ซึ่งติดตั้งไว้ที่ทางเข้าและ/หรือที่มีอยู่ในจุดอื่นๆ ที่เหมาะสมทั่วทั้งสวนสนุก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครบัตร Pass

 1. โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัครจะต้องตรงกับที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารระบุตัวตน
 2. ผู้สมัครบัตร Student InFUNity Entry Pass จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาเต็มเวลาในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 3. เมื่อสมัคร Student InFUNity Entry Pass โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาแบบเต็มเวลา หรือคู่มือนักเรียน นักศึกษาแบบเต็มเวลาที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่เพื่อการตรวจสอบ
 4. ผู้สมัครบัตร Child InFUNity Entry Pass ต้องมีอายุระหว่าง 3-11 ปี ต้องมีการรับรองจากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ผู้ถือบัตร Child InFUNity Entry Pass ต้องมีบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมาด้วยเมื่อเข้าใช้บริการสวนสนุก
 5. หลังจากวันหมดอายุของบัตร เราจะดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดเพื่อลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถย้อนกลับไประบุตัวตนได้เท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 6. ในส่วนของการใช้ข้อมูลของคุณในการทำการตลาดทางตรง เราจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้ความยินยอมของคุณเท่านั้น และคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณในการทำการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา
 7. ในกรณีที่คุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนี้ Ocean Park ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ กับใบสมัครของคุณ ในทุกกรณีการตัดสินใจของ Ocean Park ถือเป็นอันสิ้นสุดในการยอมรับการสมัครบัตร Pass Ocean Park สามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครดังกล่าว
 8. ต้องส่งคืนแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วไปที่สำนักงานจำหน่ายบัตร , Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong ด้วยตัวเอง
 9. สามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้