Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเดินทางที่สนุกสนานที่ Ocean Park

กลุ่มสวัสดิการ

เรายินดีในการช่วยสนับสนุนทุกคนที่ต้องการมีวันพักผ่อนที่ดีๆ บัตรสวัสดิการมีให้บริการสำหรับองค์กรที่ลงทะเบียนกับแผนกสวัสดิการสังคม โดยมีราคาบัตรละ HK$ 20 มีบริการบัตรฟรีให้กับอาสาสมัครและผู้ช่วยในอัตราส่วนตามลักษณะขององค์กรที่สมัคร

แบบฟอร์มใบสมัครมีให้บริการที่สำนักงานสาขาของแผนกสวัสดิการสังคม ส่งแบบฟอร์มการสมัครไปที่แผนกสวัสดิการสังคมเพื่อประทับตราพร้อมกับเช็คขีดคร่อมที่สั่งจ่ายให้กับ "Ocean Park Corporation" ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนการเข้าใช้บริการ จะทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการสมัครที่ดำเนินการเรียบร้อย สามารถขอรับบัตรได้ในวันที่เข้าใช้บริการที่ทางเข้าหลัก

ยินดีต้อนรับกลุ่มสวัสดิการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์

โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ (852) 3923 2323 หรือ ส่งอีเมลถึงเรา