Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
Semua yang anda perlukan untuk perjalanan yang menyeronokkan ke Ocean Park.

Perkhidmatan Bantuan Beratur

Apakah itu Perkhidmatan Bantuan Beratur (QAS)?

Ocean Park komited untuk meningkatkan pengalaman tetamu kami untuk semua tetamu kami. Bagi memudahkan tetamu yang menghadapi kesukaran untuk beratur seperti biasa untuk kemudahan taman kerana kekangan fizikal atau psikologi, kami memperkenalkan Perkhidmatan Bantuan BeraturPerkhidmatan Bantuan Beratur (QAS) untuk menyediakan akses keutamaan di beberapa tempat tarikan kami.

Siapa yang layak mendapat QAS?

Seorang tetamu yang tidak dapat beratur di bawah persekitaran konvensional kerana kekangan fizikal atau psikologi, akan layak mendapat QAS dengan penyediaan bukti/dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh doktor, jabatan kerajaan atau organisasi yang berkaitan (cth. sekolah khas) mendedahkan/ kesukarannya dalam beratur.

Sebagai contoh, tetamu kurang upaya berikut (tetapi tidak terhad kepada) berhak mendapat QAS:

 • Gangguan Spektrum Autisme (ASD)
 • Gangguan Kurang Perhatian/Hiperaktif (ADHD)
 • Kecacatan intelek
 • Sakit mental

Sila ambil perhatian bahawa hilang upaya berdaftar tidak semestinya membayangkan kesukaran seseorang untuk beratur dan kelayakan untuk QAS. Bagi memudahkan proses permohonan, tetamu yang memohon QAS hendaklah menghuraikan dalam borang permohonan tentang kesukaran yang akan dihadapi oleh pengguna QAS jika dia dikehendaki beratur.

Bagaimanakah cara saya memohon QAS?

 1. Mohon melalui e-mel sebelum lawatan anda

Tetamu boleh memuat turun borang permohonan di sini dan menghantar borang yang telah lengkap kepada Perhubungan Tetamu di QAS@oceanpark.com.hk bersama-sama dengan dokumen yang sah yang boleh membuktikan kesukarannya untuk beratur. Permohonan akan diproses dan status akan dimaklumkan melalui e-mel pulangan. Pengguna QAS yang layak akan diberikan nombor rujukan untuk pengumpulan Kad Penjagaan di tapak di Perhubungan Tetamu pada hari lawatan.

Untuk memastikan masa yang mencukupi untuk memproses permohonan, tetamu dikehendaki menghantar e-mel permohonan anda sekurang-kurangnya 7 hari sebelum lawatan anda ke Ocean Park.

 1. Permohonan di tapak

Tetamu dialu-alukan untuk memohon QAS di tapak Pejabat Perhubungan Tetamu pada hari lawatan. Tetamu dikehendaki mengemukakan bukti/dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh doktor, jabatan kerajaan atau organisasi yang berkaitan dan mengisi borang permohonan untuk melengkapkan proses permohonan. Tetamu yang layak akan diberikan Kad Penjagaan untuk menebus pengaturan akses keutamaan di tunggangan dan tarikan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang QAS, anda dialu-alukan untuk menghubungi kami di (852) 3923 2323 atau QAS@oceanpark.com.hk semasa waktu operasi Taman.

Bagaimanakah QAS Berfungsi?

Di Pejabat Hubungan Tetamu, tetamu yang layak akan diberikan Kad Penjagaan. Cap tangan juga akan diberikan untuk tujuan pengenalan di tunggangan/tarikan kami jika diperlukan.

Setiap pemegang Kad Penjagaan (bersama dengan sehingga 3 teman) berhak mendapat 10 akses keutamaan kepada tunggangan/tarikan. Bagi setiap penggunaan akses keutamaan, Kad Penjagaan hendaklah dikemukakan kepada pengendali di perjalanan/tarikan, yang akan menandakan penggunaan akses keutamaan pada Kad Penjagaan. Operator kemudiannya akan mengatur tetamu untuk menikmati tunggangan/tarikan sebagai keutamaan.

Kad Penjagaan yang dikeluarkan oleh Perhubungan Tetamu adalah sah pada tarikh pengeluaran sahaja dan tidak boleh dipindah milik atau boleh ditebus untuk sebarang nilai tunai.

Adakah saya perlu memohon semula untuk QAS dalam setiap lawatan ke Ocean Park?

Setiap permohonan yang berjaya diberikan nombor rujukan dan kesahihan. Jika pengguna QAS yang layak melawat semula taman itu, dia boleh menghubungi Perhubungan Tetamu dan memberikan namanya bersama-sama dengan nombor rujukan untuk pengeluaran Kad Penjagaan baharu.

Berapa banyak Kad Penjagaan yang saya layak dapatkan?

Setiap pengguna QAS yang layak berhak menerima satu Kad Penjagaan setiap hari yang sah untuk digunakan pada tarikh pengeluaran sahaja.

Apakah yang berlaku jika saya kehilangan / merosakkan Kad Penjagaan saya?

Mana-mana Kad Penjagaan yang hilang atau rosak tidak akan diganti atau dikeluarkan semula dalam apa jua keadaan.

Terma dan Syarat

 1. Tetamu yang menghadapi kesukaran untuk beratur dalam persekitaran giliran biasa disebabkan oleh kekangan fizikal atau psikologi pada hari lawatan akan layak menerima Perkhidmatan Bantuan BeraturPerkhidmatan Bantuan Beratur (QAS).
 2. Tetamu QAS yang layak akan diberikan Kad Penjagaan (Kad) dan cop tangan. Pengguna Kad dikehendaki mengemukakan Kad Penjagaan di tapak untuk pengaturan akses keutamaan di tunggangan dan tarikan. Pengguna Kad mungkin diminta untuk menunjukkan pengenalan diri bersama foto atau cop tangan untuk pengesahan.
 3. Setiap pengguna Kad boleh menikmati maksimum 10 akses keutamaan setiap hari di tunggangan/tarikan.
 4. Selepas persembahan Kad di perjalanan/tarikan yang dipilih, 1 kotak semak pada Kad akan ditandakan untuk menunjukkan 1 kali penggunaan akses keutamaan.
 5. Setiap pengguna Kad boleh menikmati akses keutamaan pada perjalanan/tarikan yang sama untuk tidak lebih daripada 2 kali dan tidak berturut-turut. Kakitangan di tapak akan menandai kotak pada Kad Penjagaan mengikut bilangan kali akses keutamaan ditebus pada perjalanan/tarikan tertentu itu.
 6. Pengguna Kad bersama-sama dengan maksimum 3 tetamu yang ditemani boleh menikmati akses keutamaan yang layak di tunggangan/tarikan.
 7. Pengguna Kad yang dinamakan mesti menikmati perjalanan/tarikan apabila menebus akses keutamaan.
 8. Kad mempunyai tarikh khusus dan hanya sah pada hari lawatan.
 9. Kad tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang.
 10. Kad dan/atau manfaat akses keutamaan tidak boleh dijual.
 11. Kad tidak akan dikeluarkan semula dalam apa jua keadaan termasuk kehilangan atau kerosakan.
 12. Kad tidak akan diterima untuk akses keutamaan jika ia rosak, atau jika semua 10 kotak semak telah ditandakan.
 13. Kad Penjagaan tidak boleh digunakan untuk Explorer R, Jungle of Giant, Castle of Redd, semua program teater, Maskot Meet & Greet, kedai cenderamata, permainan kemahiran, restoran, kiosk makanan dan tarikan yang memerlukan caj berasingan. 
 14. Kad tidak menjamin akses segera kepada tunggangan/tarikan. Kakitangan kami di tapak akan membantu pengguna Kad dan rakannya untuk mengakses secara keutamaan.
 15. Akses keutamaan kepada tarikan/aktiviti yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada program acara bermusim akan ditawarkan tertakluk kepada situasi.
 16. QAS hanya berfungsi sebagai bantuan dalam susunan giliran. Tetamu QAS yang layak dan rakannya mesti mematuhi Peraturan- Peraturan semua tunggangan & tarikan serta arahan daripada kakitangan di tapak.
 17. Kakitangan di tapak berhak dengan budi bicara untuk melaraskan pengaturan akses keutamaan tertakluk kepada keperluan operasi.
 18. Ocean Park Hong Kong berhak untuk memutuskan cara untuk melaksanakan, melaksanakan memutuskan atau meminda terma dan syarat QAS dari semasa ke semasa tertakluk kepada keperluan operasi, serta menolak akses jika Perkhidmatan ini disalahgunakan.