Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
KELESTARIAN
KELESTARIAN
KELESTARIAN
Terokai apa itu Ocean Park.

Gambaran keseluruhan

Pengurusan Risiko & Alam Sekitar Ocean Park

Kemampanan ialah komitmen berterusan utama Ocean Park, dan Jabatan Pengurusan Risiko & Alam Sekitar menyediakan perkhidmatan profesional kepada Ocean Park mengenai semua perkara yang berkaitan dengan alam sekitar, pengurusan risiko serta kesihatan & keselamatan pekerjaan.

Berbakti untuk memacu inisiatif kemampanan sedia ada Ocean Park dan meningkatkan kesedaran, Jabatan Pengurusan Risiko & Alam Sekitar berusaha untuk memudahkan dan menyokong untuk menggerakkan peluang kemampanan baharu ke hadapan dalam Ocean Park dan dalam komuniti Hong Kong.

Kelestarian

Memastikan pengurusan program kemampanan Ocean Park yang berkesan dan sejajar dengan Matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Ocean Park telah menyediakan sistem pengurusan berstruktur yang merangkumi Pasukan Kepimpinan Kelestarian yang menyelia tujuh subkumpulan berfungsi Tadbir Urus, Penjagaan Alam Sekitar, Tetamu, Kesihatan & Keselamatan, Pekerja, Komuniti dan Rantaian Bekalan.