Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
KELESTARIAN
KELESTARIAN
KELESTARIAN
Terokai apa itu Ocean Park.

Dasar Kesihatan dan Keselamatan

Ocean Park komited untuk menyediakan persekitaran yang sihat dan selamat untuk kakitangan dan tetamu kami. Ocean Park kita hendaklah, dalam semua keadaan praktikal, sebebas mungkin daripada bahaya atau bahaya yang diketahui dan tersembunyi. Ia juga menjadi dasar kami untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai, dan untuk menerima pakai amalan industri terbaik dan piawaian antarabangsa dalam kesihatan dan keselamatan untuk Ocean Park.

Di Ocean Park, kesihatan dan keselamatan adalah tanggungjawab semua orang. Keutamaan pengurus dan penyelia adalah untuk mengelakkan berlakunya kemalangan dan kecederaan. Mereka bertanggungjawab untuk menyebarkan peraturan dan prosedur keselamatan kepada pekerja melalui latihan dan pendidikan; dan menyelenggara peralatan dan kemudahan dalam keadaan selamat.

Pekerja mempunyai tanggungjawab untuk melindungi diri mereka dan juga orang lain daripada kecederaan. Mereka harus bekerjasama dengan pihak atasan mereka, mengikuti langkah berjaga-jaga dan prosedur keselamatan yang diperlukan, dan membiasakan diri dengan pelaksanaan tugas mereka dengan selamat.

Polisi ini disokong oleh dokumen tambahan yang menetapkan peranan, tanggungjawab dan kewajipan pekerja di kawasan yang berbeza. Organisasi dan prosedur kesihatan dan keselamatan untuk melaksanakan Polisi ini juga diterangkan dalam dokumen tambahan.

Dasar Kesihatan dan Keselamatan ini penting untuk Ocean Park. Kejayaan pelaksanaannya akan memastikan penyelenggaraan dan kesedaran tentang piawaian keselamatan, prestasi keselamatan yang mampan dan bermanfaat untuk Corporation, kakitangan dan tetamu kami.

Dasar ini akan dikaji semula secara berkala untuk mengikuti perkembangan keperluan Corporation.