Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
DASAR KORPORAT
DASAR KORPORAT
DASAR KORPORAT
Terokai apa itu Ocean Park.

Penyata Pengumpulan Maklumat Peribadi

Ocean Park Corporation ("Park" atau "kami") Penyata Pengumpulan Maklumat Peribadi

Pengumpulan maklumat peribadi anda dalam kes ini adalah atas sebab-sebab yang dinyatakan di bawah dan kami berhasrat untuk memproses dan menyimpan maklumat tersebut berdasarkan garis panduan dan prinsip yang dinyatakan dalam Penyata ini dan dalam Pernyataan Dasar Privasi kami yang terpakai secara amnya untuk maklumat yang disimpan. oleh kami. Kami berusaha untuk mematuhi sepenuhnya peruntukan Ordinan Data Peribadi (Privasi) (Bab 486) undang-undang Hong Kong.

Kami telah mencipta Penyata ini untuk menunjukkan komitmen teguh kami terhadap privasi anda dan untuk mendedahkan amalan pengumpulan dan penyebaran maklumat kami.

Cara Pengumpulan

Kami terutamanya mengumpul maklumat peribadi secara langsung dengan meminta anda melengkapkan borang atau soal selidik, dan juga berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan, aktiviti atau kemudahan kepada anda atas permintaan anda.
Kami juga mungkin mengumpul maklumat mengenai alamat protokol internet anda, jenis penyemak imbas, nama domain dan masa akses.

Data Peribadi yang mungkin Dikumpul

Dari semasa ke semasa, anda perlu membekalkan kami dengan kategori maklumat peribadi yang berbeza berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan kami, bergantung pada jenis perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan yang ditawarkan. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) nama, umur, gelaran, jawatan, alamat, nombor hubungan anda (termasuk nombor telefon bimbit dan faks) dan alamat e-mel. Maklumat peribadi juga mungkin berkaitan dengan orang lain yang berkaitan dengan maklumat, perkhidmatan, aktiviti atau kemudahan yang anda minta, contohnya, maklumat peribadi anak-anak anda atau ahli keluarga yang lain. Penyediaan data peribadi atau sebarang maklumat adalah secara sukarela, tetapi sebarang kegagalan untuk membekalkan data peribadi yang diperlukan atau maklumat yang diminta boleh menyebabkan kami tidak dapat memproses permintaan anda atau menyediakan perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan yang diminta oleh anda.

Pendidikan tertentu atau program atau aktiviti lain yang ditawarkan oleh kami adalah aktiviti berkumpulan dan akan dijalankan dalam habitat di mana haiwan atau organisma itu tinggal di Ocean Park atau di premis Ocean Park. Aktiviti sebegini juga dijalankan semasa waktu operasi Ocean Park dan tetamu selain peserta akan dapat melihat pertemuan itu. Atas sebab ini, terdapat kemungkinan peserta boleh diambil gambar oleh kakitangan kami atau peserta lain mengenai aktiviti atau tetamu sedemikian di dalam habitat atau di premis. Oleh itu adalah menjadi syarat bahawa setiap peserta aktiviti tersebut tanpa syarat bersetuju untuk diambil gambar oleh kakitangan kami atau peserta lain atau tetamu semasa aktiviti tersebut dijalankan. Penyerahan permohonan untuk menyertai aktiviti yang berkaitan merupakan penerimaan syarat ini oleh pemohon.

Kami juga mungkin menjana dan menyusun maklumat tentang anda. Data peribadi dan maklumat lain yang anda berikan atau dijana dan disusun oleh kami tentang anda dari semasa ke semasa secara kolektif dirujuk sebagai "Maklumat Anda".

Penggunaan Maklumat Anda

Kami mungkin menggunakan Maklumat Anda untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut dari semasa ke semasa:

 1. menyediakan dan memproses permohonan atau permintaan untuk perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian tiket Ocean Park dan permohonan untuk program/aktiviti pendidikan Ocean Park Academy Hong Kong dan untuk Keahlian SmartFun Annual Pass, pengendalian laman web kami dan perkara yang berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan, pengendalian dan penyelenggaraan yang sama;
 2. ​berkomunikasi dengan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada menjawab permintaan anda untuk maklumat, perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan;
 3. mereka bentuk dan menawarkan peraduan, permainan, cabutan bertuah, promosi, tinjauan dan/atau acara;
 4. membolehkan anda menghantar e-mel, e-kad halaman pilihan daripada laman web kami kepada rakan;
 5. memasarkan produk, perkhidmatan, aktiviti, kemudahan dan subjek lain (sila lihat butiran lanjut dalam bahagian "Penggunaan Maklumat Anda dalam Pemasaran Langsung" di bawah dan anda boleh menarik diri daripada menerima maklumat pemasaran);
 6. menyesuaikan pengalaman anda di laman web kami, menunjukkan kandungan yang menarik, memaparkan kandungan mengikut keutamaan anda dengan menggunakan maklumat demografi yang dikongsi dengan pengiklan secara agregat (tanpa mendedahkan identiti pengguna individu laman web kami);
 7. mendiagnosis masalah dengan pelayan kami dan mentadbir laman web kami dengan menggunakan alamat Protokol Internet anda;
 8. menjalankan penyelidikan dan analisis statistik dalaman;
 9. membuat pendedahan apabila dikehendaki oleh mana-mana undang-undang, perintah mahkamah, arahan, kod atau garis panduan yang terpakai di dalam atau di luar Hong Kong;
 10. menyiasat dan mengendalikan aduan atau kes yang melibatkan Ocean Park, termasuk Ocean Park Academy Hong Kong atau Yayasan Pemuliharaan Ocean Park, Hong Kong, atau mana-mana tetamu atau pengguna laman web kami; dan
 11. mencegah, mengesan atau menyiasat aktiviti yang mencurigakan atau menyalahi undang-undang.

Jika data peribadi ingin dipaparkan selepas pengumpulan, mis. dalam mengumumkan butiran pemenang peraduan, penjagaan yang sewajarnya akan diberikan untuk menamakannya dan menasihati anda terlebih dahulu.

Pendedahan Maklumat Anda

Kami menghargai semua maklumat peribadi yang diterima dan melakukan yang terbaik untuk mengekalkan privasinya. Kecuali dengan persetujuan anda terlebih dahulu atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, kami tidak akan memindahkan atau mendedahkan Maklumat Anda kepada mana-mana pihak ketiga kecuali kami mungkin memindahkan atau mendedahkan Maklumat Anda di dalam atau di luar Hong Kong seperti yang dinyatakan di bawah (dan kami tidak akan memindahkan Maklumat Anda kepada yang lain. pihak untuk digunakan dalam pemasaran langsung):-

 1. anak syarikat, syarikat bersekutu dan/atau persatuan perniagaan kami;
 2. mana-mana kakitangan, ejen, penasihat, juruaudit, kontraktor atau penyedia perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan atau nasihat kepada kami berkaitan dengan operasi kami seperti yang diperlukan untuk membolehkan kami menyediakan, atau membantu kami dalam menyediakan, perkhidmatan, aktiviti atau kemudahan yang anda minta;
 3. jika anda bersetuju atau tidak membantah penggunaan Maklumat Anda dalam pemasaran langsung (sila lihat butiran lanjut dalam bahagian "Penggunaan Maklumat Anda dalam Pemasaran Langsung" di bawah), komunikasi pemasaran dan rakan kongsi operasi kami yang mana kami berkongsi maklumat untuk tujuan memberikan anda tawaran dan maklumat istimewa;
 4. mana-mana orang di bawah kewajipan kerahsiaan kepada kami; dan
 5. mana-mana orang yang kami dikehendaki membuat pendedahan di bawah mana-mana undang-undang, perintah mahkamah, arahan, kod atau garis panduan yang terpakai di dalam atau di luar Hong Kong.

Anda harus ambil perhatian bahawa memandangkan kami tidak mempunyai kawalan ke atas tindakan mana-mana pihak ketiga yang bukan ejen kami (cth. mana-mana agensi kerajaan yang kepadanya kami dikehendaki untuk mendedahkan Maklumat Anda), perlindungan privasi yang dinyatakan dalam Penyata ini tidak lagi digunakan untuk sebarang maklumat yang telah didedahkan kepada pihak ketiga tersebut menurut Penyata ini. Kami berusaha untuk berurusan hanya dengan pihak ketiga yang bertanggungjawab tetapi tidak bertanggungjawab untuk perlindungan privasi yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut.

Penggunaan Maklumat Anda dalam Pemasaran Langsung

Kami dibenarkan menggunakan Maklumat Anda dalam pemasaran langsung hanya jika anda bersetuju atau tidak membantah.

Sehubungan dengan pemasaran langsung, kami berhasrat:

(i)    untuk menggunakan nama anda, butiran hubungan, maklumat pemprofilan pelanggan, perkhidmatan, produk dan maklumat portfolio aktiviti serta corak transaksi dan tingkah laku yang dikumpul, disusun, dijana atau dipegang oleh kami dari semasa ke semasa; dan
(ii)   untuk memasarkan dan mempromosikan produk, perkhidmatan, aktiviti, kemudahan, program pendidikan, peraduan, permainan, cabutan bertuah, promosi dan/atau acara yang berkaitan dengan Ocean Park (termasuk Ocean Park Academy Hong Kong dan Yayasan Pemuliharaan Ocean Park, Hong Kong) atau persatuan dan rakan kongsi perniagaan kami, termasuk:

 • skim ganjaran program SmartFun Annual Pass kami dan tawaran lain
 • promosi makanan dan minuman di Ocean Park
 • promosi produk runcit dalam Ocean Park
 • aktiviti keluarga, pendidikan atau rekreasi
 • berita dan kemas kini mengenai kemudahan Ocean Park, tarikan dan maklumat haiwan atau Yayasan Pemuliharaan Ocean Park, Hong Kong
 • acara khas, acara amal atau program khas
 • pembelian tiket dan maklumat berkaitan
 • pemuliharaan haiwan dan alam sekitar
 • perkhidmatan pengangkutan
 • penginapan hotel dan hospitaliti
 • tinjauan; dan

produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh persatuan perniagaan dan rakan kongsi kami termasuk:

 • perkhidmatan penerbangan dan pengangkutan
 • perkhidmatan dan produk pelancongan
 • makanan dan minuman
 • barangan isi rumah
 • produk penjagaan diri
 • telekomunikasi dan produk serta perkhidmatan yang berkaitan
 • buku dan bahan bercetak lain
 • produk audio dan visual
 • barangan dan perkhidmatan pendidikan, mainan dan kanak-kanak
 • produk riadah
 • produk sukan
 • produk dan perkhidmatan kecantikan
 • fesyen dan pakaian
 • bunga dan hamper
 • produk perbankan, kewangan dan insurans
 • jam tangan dan barang kemas
 • komputer, produk elektronik dan permainan
 • kereta dan produk serta perkhidmatan yang berkaitan
 • perkhidmatan internet dan media sosial
 • hartanah
 • pusat membeli-belah
 • pasar raya dan kedai serbaneka
 • muzium, pusat kebudayaan, pawagam dan tempat lain serta program, pameran, pertunjukan dan hiburan yang berkaitan
 • penginapan hotel dan hospitaliti
 • baucar, kupon dan kad hadiah
 • acara amal

Jika anda TIDAK mahu kami menggunakan Maklumat Anda dalam pemasaran langsung, sila klik di sini atau maklumkan Pengurus Perhubungan Tetamu kami melalui telefon untuk menggunakan hak pilih keluar anda. Anda juga boleh menulis kepada kami di alamat di bawah, hubungi kami di (852) 3923 2323 atau hubungi kami melalui maklumat hubungan yang diberikan dalam bahan pemasaran langsung kami untuk menarik diri daripada pemasaran langsung pada bila-bila masa.

Akses dan Pembetulan Data

Anda berhak untuk mengakses sebarang data peribadi yang kami pegang tentang anda, dan jika berkenaan untuk membetulkan atau mengemas kininya. Anda juga mempunyai hak untuk meminta butiran dasar privasi kami dan jenis data peribadi yang kami pegang.

Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak tersebut, sila hantar e-mel kepada Pengurus Perhubungan Tetamu kami di gr@oceanpark.com.hk atau tulis kepada:

Pengurus Perhubungan Tetamu
Ocean Park Corporation
Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong
Telefon : (852) 3923 2323
Faksimili : (852) 2873 5584