Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
CORPORATE POLICY
CORPORATE POLICY
CORPORATE POLICY
Explore what Ocean Park is all about.

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ocean Park Corporation ("สวนสนุก" หรือ "เรา")

ทั่วไป

ตามนโยบายของเราเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) (มาตรา 486) ของกฎหมายฮ่องกงเพื่อควบคุมการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชิวิตอยู่ ที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่กำหนดโดยกฎหมายของฮ่องกง

คำชี้แจงนี้อธิบายหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บรักษา การจัดเก็บ และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางครั้ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ชื่อ อายุ คำนำหน้า ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและโทรสาร) และอีเมลจากคุณที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

นอกจากนี้เรายังอาจสร้างและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้หรือข้อมูลที่สร้างและรวบรวมโดยเราเกี่ยวกับคุณเป็นครั้งคราวจะเรียกรวมกันว่า "ข้อมูลของคุณ"

ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งจะกำหนดไว้ในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณ วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(i) การจัดหาและดำเนินการสำหรับการสมัครหรือคำขอบริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อบัตร Ocean Park และการสมัครสำหรับโปรแกรมด้านการศึกษา/กิจกรรมของ Ocean Park Academy Hong Kong และสำหรับการเป็นสมาชิก SmartFun Annual Pass การดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราและ แอปพลิเคชันมือถือของ Ocean Park และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน และการซ่อมบำรุง
(ii) การสื่อสารกับคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบสนองต่อคำขอข้อมูล บริการ กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก และข้อสงสัยของคุณที่ส่งผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Ocean Park
(iii) การออกแบบและการให้บริการการประกวดแข่งขัน เกม การจับฉลาก โปรโมชั่น การสำรวจ และ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ
(iv) การส่งอีเมลและ e-การ์ดของหน้าเพจที่ต้องการไปให้เพื่อนได้จากเว็บไซต์ของเรา
(v) ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก และหัวข้ออื่น ๆ ตามความยินยอมที่คุณให้ไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรง" ในคำแถลงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของเราที่ให้ไว้กับคุณ และคุณสามารถเลือกออกจากการรับข้อมูลทางการตลาด)
(vi) การกำหนดการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเราในการแสดงเนื้อหาที่น่าสนใจ แสดงเนื้อหาตามความต้องการของคุณโดยใช้ข้อมูลกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งมีการใช้งานร่วมกันกับผู้โฆษณา (โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้รายบุคคลของเว็บไซต์ของเรา)
(vii) การวินิจฉัยปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของเราและการจัดการเว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันมือถือ Ocean Park ที่ใช้ IP แอดเดรสของคุณ
(viii) การทำวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติภายใน
(ix) ทำการเปิดเผยเมื่อมีกฎหมาย คำสั่งศาล ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในหรือนอกฮ่องกงกำหนด
(x) สืบสวนและจัดการข้อร้องเรียนหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุก รวมถึง Ocean Park Academy Hong Kong หรือมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ของ Ocean Park ฮ่องกง หรือผู้เข้าใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ของเราหรือแอปพลิเคชันมือถือ Ocean Park และ
(xi) การป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ เป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นหรือข้อมูลที่เราร้องขอ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณหรือให้บริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณร้องขอได้

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรง เราจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้ความยินยอมของคุณเท่านั้น และคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณยังอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อโดยส่งอีเมลไปที่gr@oceanpark.com.hk, เขียนจดหมายส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง, โทรศัพท์หาเราที่หมายเลข (852) 3923 2323 หรือติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในเนื้อหาการตลาดทางตรงของเรา

เราจะทำการบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การบันทึกจะแสดงในส่วนของโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสของอีเมลของคุณและรายละเอียดของหน้าเพจที่เข้าชม เรารวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับจำนวนและประเภทของผู้เยี่ยมชมโดยอ้างอิงจากโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสของพวกเขา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดทำสถิติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราและเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ในกรณีที่มีการใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างผิดกฎหมาย

ปัจจุบันเราใช้ "คุกกี้" บนเว็บไซต์ของเราซึ่งให้บริการโดยบริษัทบุคคลที่สามในนามของเรา คุกกี้จะแท็กเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมแต่ละคนด้วยการสุ่ม ด้วยหมายเลขเฉพาะ คุกกี้เพียงกำหนดหมายเลขและไม่รวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ใช้เบราว์เซอร์ โดยการบันทึกบราว์เซอร์ที่มีหมายเลขเฉพาะเหล่านี้บนเว็บไซต์ที่เราสามารถทำได้ ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ เพื่อศึกษารูปแบบการเข้าชมและเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เราโดยใช้วิธีการที่มีอยู่โดยทั่วไปเท่าที่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น ในการสมัคร SmartFun Student Pass ผู้สมัครจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือคู่มือนักเรียนที่ถูกต้องเพื่อการตรวจสอบ หากทำการสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนที่ถูกต้องให้เรา และเราอาจต้องตรวจสอบต้นฉบับเมื่อผู้สมัครมารับบัตร SmartFun Student Pass

สำหรับสมาชิก SmartFun และผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้านการศึกษา/กิจกรรมของ Ocean Park Academy Hong Kong อาจต้องทำการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันโดยโทรศัพท์หาเราโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ (852) 3923 2222 หรือเขียนจดหมายส่งมาที่ Ocean Park Corporation, Ticketing Office, Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong

ความปลอดภัย

เราจะใช้ระบบการเข้ารหัสที่ปลอดภัยตามความเหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณทางอินเทอร์เน็ต โดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่ถูกรวบรวม ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ปลอดภัย 100% และอาจมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลของคุณอาจถูกดักระหว่างที่มีการส่งข้อมูล

นอกจากนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในขณะที่เราถือครองข้อมูลอยู่ ซึ่งจะรวมถึงการป้องกันด้วยรหัสผ่านและวิธีการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตลอดจนวิธีการรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานที่ได้รับอนุญาตของเราเท่านั้น โดยพนักงานจะต้องรับทราบข้อกำหนดของคำชี้แจงนี้และหน้าที่ของเรา ที่มีต่อคุณภายใต้คำชี้แจงนี้

ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ตามที่ได้แจ้งให้คุณทราบ ณ เวลาที่ทำการรวบรวมโดยวิธีการตามคำชี้แจงในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า เราไม่ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือขายข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

ไฮเปอร์ลิงก์

คำชี้แจงนี้ใช้กับ Ocean Park Corporation เท่านั้น หากคุณคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ซึ่งจะนำคุณจากเว็บไซต์ของเรา / แอปพลิเคชันมือถือ Ocean Park ไปยังเว็บไซต์อื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยหรือต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว และคุณต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับและและดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านแบบสอบถามในแอปพลิเคชันมือถือของ Ocean Park เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราที่รับผิดชอบในการจัดการกับการสอบถามเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เราจะไม่ถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจเปิดเผยข้อมูลเมื่อกฎหมายหรือคำสั่งศาลตามขอบเขตอำนาจของศาล หรือเมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานบริหารร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการทางกฎหมายหรือเพื่อปกป้องการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณก่อนหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่ถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นเราอาจถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณในหรือนอกฮ่องกงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (และเราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่นเพื่อใช้สำหรับการตลาดทางตรง):

  1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือสมาคมธุรกิจของเรา
  2. บุคลากร ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการหรือคำแนะนำแก่เราเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราตามที่กำหนดเพื่อให้เราสามารถจัดหาหรือช่วยเหลือเราในการให้บริการ กิจกรรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณร้องขอ
  3. หากคุณยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน "การใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดแบบตรง" ในคำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล) สำหรับการสื่อสารด้านการตลาดและการดำเนินงานพันธมิตรของเรา ซึ่งเรามีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาข้อเสนอและข้อมูลพิเศษแก่คุณ
  4. บุคคลที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อเรา และ
  5. บุคคลที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ภายใต้กฎหมาย คำสั่งศาล ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในหรือนอกฮ่องกงตามที่กำหนด

คุณต้องรับทราบว่าเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของเรา (เช่น หน่วยงานของรัฐ ที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณ) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามดังกล่าวตามคำชี้แจงนี้ เราพยายามที่จะจัดการกับบุคคลที่สามที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามดังกล่าวที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมดอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะไม่เก็บรักษาข้อมูลของคุณในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์อีกต่อไป (รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง) ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้หรือตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ ณ เวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะต้องมีการเก็บรักษาหรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และสามารถแก้ไขให้ถูกต้องหรืออัปเดตให้เป็นปัจจุบันได้ คุณสามารถดำเนินการได้โดยส่งอีเมลถึงผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่gr@oceanpark.com.hk หรือเขียนจดหมายส่งมาที่

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Ocean Park Corporation
Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 3923 2323
โทรสาร: (852) 2873 5584

สำหรับสมาชิก SmartFun และผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้านการศึกษา/กิจกรรมของ Ocean Park Academy Hong Kong อาจต้องทำการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันโดยโทรศัพท์หาเราโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ (852) 3923 2222 หรือเขียนจดหมายส่งมาที่ Ocean Park Corporation, Ticketing Office, Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ดำเนินการดังกล่าวโดยที่ไม่ไม่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของเราหรือในแอปพลิเคชันมือถือของ Ocean Park อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราตัดสินใจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ทำการเก็บรวบรวม เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศที่สามารถเห็นได้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราและในแอปพลิเคชันมือถือของ Ocean Park ล่วงหน้าสามสิบวันก่อนวันที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่แตกต่างนี้